UROBOROS festival

5.— 8. OCT 2022
PRAGUE, CZ

Téma festivalu 2022

Svlékání z kůže

Hlavní téma letošního festivalového ročníku „Svlékání z kůže“ odkazuje k internímu a intimnímu prožívání eko-společenské změny a různým zpřítomněním planetární krize v kontextu každodenního života.  

Jak se environmentální a společenské problémy prolínají s našimi osobními, lokálními a kulturními realitami? Proč a jak jsou vnitřní proměny, které se odehrávají v našich rozmanitých osobních ekosystémech –⁠ v našich tělech, srdcích a myslích –⁠ důležité v širším kontextu globální eko-společenské změny? Může nám sebereflexe a introspektivní obrat k sobě samým pomoci pochopit naši mezi-druhovou provázanost a nutnost pečovat o planetární ekosystém se stejnou pokorou a opatrností, s jakou pečujeme o naše vlastní těla a duševní zdraví? Jak se takový sebereflexivní obrat může projevit v kontextu lokální i globální politické správy? Festival Uroboros 2022 navrhuje, že v rámci podpory pozitivní eko-společenské změny musíme tuto komplexní změnu začít zpřítomňovat v rámci našich každodenních životů – sami se musíme stát změnou. 

read more

Předfestivalový program

UROBOROS LOOPS

Série online experimentálních setkání

The Feral Gift
Algorithmic Resistance
Sensing the Synthetic
more info

About us

Meet Uroborossssss

Festival Uroboros je každoročním setkáním experimentátorů*ek z oblasti umění, designu a výzkumu, kteří*ré skrze svou tvorbu chtějí podpořit pozitivní eko-společenskou změnu.