Algoritmická odolnost

ONLINE
19 Sep Mon 10:00 CEST

9 Oct Sun

Vstoupili jsme do éry, ve které rytmus udávají a řídí společnosti platforem (Van Dijck). Jejich hlavní hybnou silou se staly algoritmy. Automně operující pravidla a kódy se staly nepostradatelnou složkou komplexní infrastruktury postavené na interakcí uživatelů prostřednictvím internetových sítí a aplikací. Doporučovací algoritmy platforem umožňují uživatelům efektivněji získávat rozmanitý obsah a to prostřednictvím přesných doporučení založených na velkých datech, personalizaci, které kolem nás vytvářejí internetové bubliny a zachytávající nás do králičích nor. Navzdory potenciálním výhodám, které doporučovací algoritmy uživatelům poskytují, mají i svou odvrácenou stranu, kterou je nutné reflektovat a uvažovat o jejím dopadu na naše každodenní rozhodování, aktivity a psychický stav.

Jak si můžeme pěstovat vlastní nebo kolektivní algoritmickou odolnost? Jak může vypadat algoritmický protest? Algoritmická nadvláda definuje naši interakci s digitálními nástroji – naše individuální i kolektivní identity jsou definovány a řízeny externími nástroji, kterých primární cílem je generovat zisk. Tato situace nás staví před otázku jak hledat způsoby a strategie odporu vůči těmto omezujícím a utlačujícím aspektům současné algoritmické kultury, ať už individuálně, nebo kolektivně.

Michal Kučerák

Kurátor, výzkumný pracovník a lektor. Spolupracuje s Centrem současného umění DOX a TBA21-Academy, kde vede projekt Ocean-Archive.org. Je studentem doktorského studia na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a autorem projektu #DATAMAZE (DOX, Praha, 2018 - 2022) - konceptu rozšířené výstavy zaměřené na posílení digitální a datové gramotnosti prostřednictvím současných uměleckých a designových projektů v galerijním prostředí. Je součástí týmu, který realizuje festival UROBOROS zaměřený na sociálně angažovaný design a umění.

Denisa Reshef Kera

Denisa is a philosopher and designer experimenting with creative strategies of public engagement in emerging science and technology issues. She worked on RegTech and algorithmic governance projects implementing ethical and regulatory guidelines into the blockchain and IoT infrastructures as a fellow of BISITE, University of Salamanca, and Weizenbaum Internet Institute in Berlin (https://github.com/anonette, http://anonette.net/). She has a global experience of researching open and citizen science projects (National University of Singapore, Arizona State University, Charles University) described as forms of “grassroots R&D culture”, “geek diplomacy” and “science artisanship”. In 2021 she joined Tel Aviv University with a project on web monetization and blockchain technologies for content creation.