COMMANDER

DIVADELNí HRA by Farma v jeskyni
IN-PERSON at DOX Centre for Contemporary Art

Divadelní hra a umělecký film prozkoumávající znepokojivou realitu online radikalize mladých lidí.

5 Oct Wed 19:00 CEST

5 Oct Wed 20:30 CEST

REGISTRACE ZDE

Asi se zabiju, než mi bude třicet. – Cool. Tak hlavně vem někoho s sebou. V on-line světě stoupá vlna radikalizace a extremismu mezi dětmi a dospívajícími. Láska je láska a sračky. Ať žije nenávist! Jsou to jen děti. Proč necháš svojí ségru chodit s tím židákem? Stali se oběťmi manipulace, nástroji cizích cílů. Vždycky jsem ozbrojenej aspoň nožem.Ponořte se s námi do digitální temnoty, o které většina z nás nemá a možná ani nechce mít tušení. Když už v tak zkaženém světě žijeme, je vůbec ještě násilí hřích? Jak daleko má dvanáctiletý kluk od takových slov k činům? 

V dubnu 2020 estonská policie dopadla vůdce mezinárodní neonacistické on-line organizace, který působil pod profilem Commander. Skrýval se za ním třináctiletý chlapec. Údiv a otázky, které v nás tato zpráva vyvolala, uvedly do pohybu nový projekt Farmy v jeskyni, jenž zahrnuje divadelní představení, film s dětskými herci, výstavní instalaci, edukační videa a workshopy. Těmito různými cestami se soubor snaží porozumět zneklidňujícímu tajemství, které spočívá pod povrchem této skutečnosti.

Během dospívání formujeme svou identitu, hodnoty, sociální vztahy a pocit sounáležitosti. Zkoumáme svět a jeho pravidla. Generaci současných teenagerů provází internet prakticky od narození, a tak i proces (sebe)objevování u nich probíhá nejen v reálném světě, ale i v tom virtuálním. Ten různými nástroji bojuje o naši pozornost. Stává se tak úrodnou půdou pro šíření dezinformací, extremistických ideologií a nesnášenlivosti. Díky anonymitě a snadnému falšování identity je zároveň ideálním prostředím pro manipulaci. Kombinace těchto faktorů dává v internetu extremistickým skupinám do rukou dokonalý nástroj pro „nábor“. Napříč virtuálním prostorem diskusních fór, sociálních sítí a videoher stoupá vlna radikalizace dospívajících. Skryta očím veřejnosti. 

Rozsáhlý projekt Commander má uměleckou a edukativní část. Nezabývá se příběhem dětského radikálního vůdce, který byl pro tvůrce jen prvotním impulsem ke zkoumání naší společnosti a principů vedoucí k polarizaci a on-line radikalizaci dospívajících. Farma v jeskyni tak upozorňuje na skryté a opomíjené nebezpečí, s nímž se děti a mladí lidé v on-line prostředí setkávají, i na důsledky, jež to pro náš svět může mít.  

Farma v jeskyni

Farma v jeskyni je mezinárodní divadelní studio tvořící v Praze, zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Za dvacetiletou existenci soubor reprezentoval Českou republiku na mnoha prestižních festivalech na 3 kontinentech a ve více než 60 městech. Farma v jeskyni je držitelem mnoha mezinárodních i českých ocenění, mezi kterými je  nejprestižnější Evropská cena Nové divadelní reality pro režiséra Viliama Dočolomanského, který se tak stal jediným českým držitelem této ceny. Další ocenění: Total Theatre Award, The Grand Prix Golden Laurel Wreath Award, A Fringe First Awards, Cena Magazínu Respekt za nejsilnější taneční představení, Cena Sazky za nejlepší pohybové představení, Hlavní Cena Veljka Maricice a další.