What the Future Wants

Interaktivní výstava zaměřená na mladé lidi, prezentující různé pohledy na současné technologie. Jaké role hrají technologie v našich každodenních životech – na osobní, politické i planetární úrovni?

algorithmic resistance, future, persuasive design, selfie, electronic waste

Kam směřuje naše technologizovaná budoucnost? Jak technologie ovlivňují naši pozornost, naše data, práva, společnosti a životní prostředí? Tato interaktivní výstava je příležitostí pro mladé lidi, aby se zastavili a zamysleli se nad tím, co to znamená vyrůstat v digitálním světě, aby si položili zásadní otázky týkající se technologií, aby si ozřejmili, co chtějí zachovat a co chtějí změnit ve své digitální budoucnosti.

Projekt What the Future Wants, na němž se podílelo 200 mladých lidí ve věku od třinácti do osmnácti let, zkoumá klíčové otázky, které jsou jádrem digitálních zkušeností mnoha dospívajících – jaké to je, vyrůstat v digitálním světě? Jaký to na vás má dopad? Co byste chtěli ve své digitální budoucnosti změnit a co byste chtěli zachovat?

Connected events:

WORKSHOP

Algoritmická budoucnost