COMMANDER

IN-PERSON at DOX Centre for Contemporary Art

A theatre play & artistic film exploring the unsettling reality of online youth radicalisation.

5 Oct Wed 19:00 CEST

5 Oct Wed 20:30 CEST

TICKETS
online teen radicalisation, misinformation, extremist ideologies

The event is in Czech but English-friendly: it involves a dance theater play followed by a movie with English subtitles. The event requires festival participants to purchase a ticket.

I’ll probably kill myself before I’m thirty. Cool. Make sure to take someone down with you. In the online world, a wave of radicalization and extremism is rising among children and youth. Love is love and shit. Long live hatred! They’re just kids. Why are you letting your sister date that kike? They became victims of manipulation, instruments of other people’s aims. I’m always armed with a fixed blade at the very least… 

Immerse yourself in digital darkness that most of us are unaware of. Since we live in such a rotten world, is violence still a sin? What will it take for a twelve-year-old boy to move from such words to deeds?

In April 2020, Estonian police caught the leader of an international neo-Nazi online organization that operated under the nickname “Commander.” It turned out to be a thirteen-year-old boy. This rather shocking event set in motion the Commander project by the Farm in the Cave collective. The extensive project includes a theatrical performance, an artistic film with child actors, an exhibition installation, educational videos and workshops. Through these different means, the project aims to understand the unsettling mystery that lies beneath the surface of online realities, drawing attention to the hidden and often overlooked dangers faced by children and young people.

During adolescence, we form our identity, values, social relationships and sense of belonging. We study the world and its rules. The generation of today’s teenagers has had the internet in their lives basically since the day they were born, and so their process of (self-)discovery takes place not only in the real world but also in the virtual one. The internet uses various tools to win our attention. It has become fertile soil for the growth of misinformation, extremist ideologies and hatred. Due to anonymity and often relatively effortless identity theft, it is also an ideal environment for manipulation. The combination of these factors makes the online world a perfect “recruitment tool” for extremist groups. A wave of teen radicalisation is therefore rising across the virtual space on discussion forums, social networks, and video games. Hidden from the public eye.

//

CZ:
Asi se zabiju, než mi bude třicet. – Cool. Tak hlavně vem někoho s sebou. V on-line světě stoupá vlna radikalizace a extremismu mezi dětmi a dospívajícími. Láska je láska a sračky. Ať žije nenávist! Jsou to jen děti. Proč necháš svojí ségru chodit s tím židákem? Stali se oběťmi manipulace, nástroji cizích cílů. Vždycky jsem ozbrojenej aspoň nožem.Ponořte se s námi do digitální temnoty, o které většina z nás nemá a možná ani nechce mít tušení. Když už v tak zkaženém světě žijeme, je vůbec ještě násilí hřích? Jak daleko má dvanáctiletý kluk od takových slov k činům? 

V dubnu 2020 estonská policie dopadla vůdce mezinárodní neonacistické on-line organizace, který působil pod profilem Commander. Skrýval se za ním třináctiletý chlapec. Údiv a otázky, které v nás tato zpráva vyvolala, uvedly do pohybu nový projekt Farmy v jeskyni, jenž zahrnuje divadelní představení, film s dětskými herci, výstavní instalaci, edukační videa a workshopy. Těmito různými cestami se soubor snaží porozumět zneklidňujícímu tajemství, které spočívá pod povrchem této skutečnosti.

Během dospívání formujeme svou identitu, hodnoty, sociální vztahy a pocit sounáležitosti. Zkoumáme svět a jeho pravidla. Generaci současných teenagerů provází internet prakticky od narození, a tak i proces (sebe)objevování u nich probíhá nejen v reálném světě, ale i v tom virtuálním. Ten různými nástroji bojuje o naši pozornost. Stává se tak úrodnou půdou pro šíření dezinformací, extremistických ideologií a nesnášenlivosti. Díky anonymitě a snadnému falšování identity je zároveň ideálním prostředím pro manipulaci. Kombinace těchto faktorů dává v internetu extremistickým skupinám do rukou dokonalý nástroj pro „nábor“. Napříč virtuálním prostorem diskusních fór, sociálních sítí a videoher stoupá vlna radikalizace dospívajících. Skryta očím veřejnosti. 

Rozsáhlý projekt Commander má uměleckou a edukativní část. Nezabývá se příběhem dětského radikálního vůdce, který byl pro tvůrce jen prvotním impulsem ke zkoumání naší společnosti a principů vedoucí k polarizaci a on-line radikalizaci dospívajících. Farma v jeskyni tak upozorňuje na skryté a opomíjené nebezpečí, s nímž se děti a mladí lidé v on-line prostředí setkávají, i na důsledky, jež to pro náš svět může mít.  

Farm in the Cave / Farma v jeskyni

International theatre studio Farm in the Cave creates in Prague. The company’s modern works go beyond the borders of physical, dance, or musical theater. Farm in the Cave’s performances arise out of their long-term research which is focused on the transmission of human experience beyond words and limits of ordinary understanding. They find this for example in the legacies of minority cultures, music, physical expression, atmospheres, and facts connected with specific locations. In their performances the personal and social views of the world confront one another, and there are strong shared experiences between the performers and spectators.

Farm in the Cave has received numerous international and Czech prizes, among which the most prestigious is the European Prize for New Theatrical Realities for Director Viliam Dočolomanský, who thus became the only Czech recipient of that award.  Other awards include: Total Theater Award; The Grand Prix Golden Laurel Wreath Award; Fringe First Award; Respekt Magazine Prize for Best Dance Performance; Sazka Award for Best Movement Performance; the Grand Prize at Veljka Maricice, etc.

//

Farma v jeskyni je mezinárodní divadelní studio tvořící v Praze, zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Za dvacetiletou existenci soubor reprezentoval Českou republiku na mnoha prestižních festivalech na 3 kontinentech a ve více než 60 městech. Farma v jeskyni je držitelem mnoha mezinárodních i českých ocenění, mezi kterými je  nejprestižnější Evropská cena Nové divadelní reality pro režiséra Viliama Dočolomanského, který se tak stal jediným českým držitelem této ceny. Další ocenění: Total Theatre Award, The Grand Prix Golden Laurel Wreath Award, A Fringe First Awards, Cena Magazínu Respekt za nejsilnější taneční představení, Cena Sazky za nejlepší pohybové představení, Hlavní Cena Veljka Maricice a další. 

<—__—- UROBOROS FESTIVAL STARTS IN
days hours minutes seconds
—___—__——___——
<—__—- UROBOROS FESTIVAL STARTS IN
days hours minutes seconds
—___—__——___——