Alena Drury Sojková /CZ

A.D.S. is a student in a doctoral programme Theory of Art and Gallery Education at the Masaryk University Brno. Her research activities have been focused on didactic models of new media in art pedagogy. The participative aspect of contemporary art in education has become a central theme of her studies. She has been conducting a series of workshops reflecting the cultural background of embroidery in a dialogue with contemporary art. Her interest in an interaction of slow art and digital technology evolved into an inquiry in the posibilities of using AI tools in art and education.

//

A.D.S. je studentkou doktorského programu Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně. Její výzkumná činnost je zaměřena na didaktické modely nových médií ve výtvarné pedagogice. Hlavním předmětem jejího studia se stal participativní aspekt současného umění ve vzdělávání. Vedla sérii workshopů reflektujících kulturní dědictví ruční výšivky v dialogu se současným uměním. Její zájem o interakci pomalého umění a digitálních technologií se rozvinul ve zkoumání možností jak využít nástroje umělé inteligence v umění a vzdělávání.

5 Oct Wed 15:00 CEST

Workshop: Re-coding of Embroidery JOIN
<—__—- UROBOROS FESTIVAL STARTS IN
days hours minutes seconds
—___—__——___——
<—__—- UROBOROS FESTIVAL STARTS IN
days hours minutes seconds
—___—__——___——