Alina Matějová /CZ

Alina Matějová aka Alina Random is a freelance graphic designer, dancer, artificial intelligence enthusiast and organizer of the HUMAIN project, which focuses on the intersection of design, art, humanities and artificial intelligence. Among other things, she is a graduate of Interactive Media Theory at Masaryk University and the Graphic Design Studio 2 at the Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology, where she is currently working on her PhD, which explores artificial intelligence as an artifact of visual culture.

//

Alina Matějová aka Alina Random je freelance grafická designerka, tanečnice, nadšenec do umělé inteligence a organizátorka projektu HUMAIN, který se zaměřuje na průsečíky designu, umění, humanitních věd a umělé inteligence. Mimo jiné je absolventkou oboru Teorie interaktivních médií na Masarykové univerzitě a Ateliéru grafického designu 2 na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kde se aktuálně věnuje i svému PhD. studiu, v kterém se zkoumá umělou inteligenci jako artefakt vizuální kultury.

1 Jan Thu CEST

Project: HUMAIN – design, art, humanities & artificial intelligence
7 Oct Fri 16:00 CEST

Discussion: Sensing the Synthetic – Discussion JOIN
26 Sep Mon 16:00 CEST

Loop: Sensing the Synthetic LOOP
<—__—- UROBOROS FESTIVAL STARTS IN
days hours minutes seconds
—___—__——___——
<—__—- UROBOROS FESTIVAL STARTS IN
days hours minutes seconds
—___—__——___——