Dominika Knoblochová

Dominika Knoblochová je koordinátorkou projektu “What the Future Wants”, který realizuje mezinárodní nezisková organizace Tactical Tech, jež spolupracuje s občany a organizacemi občanské společnosti na zkoumání a zmírňování dopadů technologií na společnost. Projekt “What the Future Wants” je iniciativa společnosti Tactical Tech pro mládež, vyzývající mladé lidi, aby kriticky přemýšleli a uvažovali o svém vztahu k technologiím a o tom, jak mění svět, ve kterém žijí.

Před prací v Tactical Tech pracovala Dominika jako lektorka v Centru současného umění DOX a jako komunitní pracovnice v organizaci Člověk v tísni. Je členkou umělecko-aktivistické skupiny Agentura De.lux a organizace RESET, která se věnuje sociálně-ekologické transformaci společnosti.

Dominika Knoblochová is a Project Coordinator of the “What the Future Wants” project at Tactical Tech, an international non-profit organisation that engages with citizens and civil-society organisations to explore and mitigate the impacts of technology on society. The “What the Future Wants” project is Tactical Tech’s youth initiative that invites young people to think and reflect critically about their relationship with technology and how it changes the world they live in.

Prior to working at Tactical Tech, Dominika worked as a lecture at the DOX Centre for Contemporary Art and as a community worker for the organization People in Need. She is a member of the art-activist group Agentura De.lux and the RESET organization dedicated to the socio-ecological transformation of society.

8 Oct Sat 14:00 CEST

Workshop: Algoritmická budoucnost [In Czech] JOIN
<—__—- UROBOROS FESTIVAL STARTS IN
days hours minutes seconds
—___—__——___——
<—__—- UROBOROS FESTIVAL STARTS IN
days hours minutes seconds
—___—__——___——