Michal Kučerák /SK

He is a curator, researcher and lecturer working with the DOX Centre for Contemporary Art in Prague and TBA21-Academy, where he is taking care of the Ocean-Archive.org project. He is a PhD student at the Faculty of Fine Arts, University of Technology in Brno. He is the author of the #DATAMAZE project (DOX, 2018 – 2022) – a concept of an extended exhibition focused on strengthening digital and data literacy through contemporary art and design projects in a gallery environment. He is part of the team that organizes the festival focused on socially engaged design and art practice UROBOROS.

Kurátor, výzkumný pracovník a lektor. Spolupracuje s Centrem současného umění DOX a TBA21-Academy, kde vede projekt Ocean-Archive.org. Je studentem doktorského studia na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a autorem projektu #DATAMAZE (DOX, Praha, 2018 – 2022) – konceptu rozšířené výstavy zaměřené na posílení digitální a datové gramotnosti prostřednictvím současných uměleckých a designových projektů v galerijním prostředí. Je součástí týmu, který realizuje festival UROBOROS zaměřený na sociálně angažovaný design a umění.

19 Sep Mon 10:00 CEST

Loop: Algorithmic Resistance
<—__—- UROBOROS FESTIVAL STARTS IN
days hours minutes seconds
—___—__——___——
<—__—- UROBOROS FESTIVAL STARTS IN
days hours minutes seconds
—___—__——___——